Politika privatnosti i zaštite podataka kupaca


Ova “Politika” se primenjuje samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje SPAS primi u bilo kom formatu kroz korišćenje internet sajta.

SPAS” će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka kupaca - korisnika

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željene proizvode, kao i da vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima osim za dostavu proizvoda. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

SPAS će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od SPAS”.

Ukoliko SPAS odluči da promeni ovu politiku, objaviće izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke obrađujemo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima ih SPAS otkriva, ako je to slučaj.

Ukoliko u bilo kom trenutku SAPS odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke,SPAS će e-mailom ili postavljanjem obaveštenja na internet sajtu spas.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.


Integritet podataka
SPAS će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.


Bezbednost
SPAS je u obavezi da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. SPAS nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, SPAS će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničili i ispravili otkrivanje podataka.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji prilikom online kupovine
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.
Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Pristup / Ispravke
U većini slučajeva, SPAS prikuplja lične podatke u sopstveno ime. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka Kupac treba da kontaktira SPAS na neki od raspoloživih kontakata.

Nadzor / Primena
SPAS je odgovorna za poštovanje i primenu ove politike od strane SAPS i dostupna je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka i kontakt je moguć na e-mail adresi spas@spas.rs.

Po pitanju ličnih podataka SPAS sarađuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte informacije
Pravno odricanje odgovornosti
SPAS može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uverenje u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost SPAS, korisnika sajta/ kupaca ili javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima
http://spas.rs/ može koristiti kolačiće kako bi poboljšali iskustva korisnika dok koriste Internet sajt SPAS. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno, koji pamti informacije, i pomaže da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući određene funkcije kao što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina web pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje Internet sajta.

Naš software može sadržati linkove ka drugim sajtovima. SPAS nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.