Poziv za zaštitu struke povodom flagrantnog kršenja zakona, etičkih normi i dobrih poslovnih običaja kroz marketinšku kampanju kompanije Hemofarm

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom aktuelne marketinške kampanje kompanije "Hemofarm" u maloprodajnim objektima “Roda, „Idea“, „Merkator“(slike u prilogu),  gde je evidentno došlo do flagrantnog kršenja zakona, etičkih normi i dobrih poslovnih običaja isticanjem naziva „APOTEKA“ na vidnim mestima, bez bilo kakvog pravnog osnova i utemeljenja, neophodno je da hitno stanemo u zaštitu struke.

Imajući u vidu da se u aktuelnoj situaciji ne radi o apotekama, te da je naziv čitavog jednog zdravstvenog sektora, koji je striktno zakonski definisan i uređen,  provizorno i tendenciozno  zloupotrebljen, kako  bi bio u funkciji reklamne kampanje i povećanja profita,  predlažemo da  apotekarski sektor odgovori na adekvatan način  tako što bi se na 7 dana obustavila prodaja svih Hemofarmovih proizvoda koji se prodaju bez recepta. Očekujemo da odgovorni menadžeri u kompaniji "Hemofarm" shvate da je apotekarski sektor Srbije relevantna tržišna snaga, uređen sistem  i da se diskreditovanjem farmaceuta i apoteka ne može graditi partnerstvo niti učešće na tržištu.  U sadašnjim okolnostima, cilj je da se hitno obustavi ova nedopustiva kampanja i da se njeni  kreatori adekvatno zakonski sankcionišu.

Podsećamo da je Farmaceutska komora Srbije uputila 21. avgusta 2020.  g. zahtev za hitan inspekcijski nadzor. Detalje pogledajte ovde 

Nadamo se da ćete nas podržati u ovom bojkotu i nastojanju da zaštitimo struku!                                           

Upravni Odbor

Udruženja privatnih apotekara SPAS