I u 2021. godini, za svoje članice apoteke i individualne članove, SPAS će obezbediti dva online testa u prolećnom i jesenjem terminu. Testovi su akreditovani za diplomirane farmaceute i farmaceutske tehničare i nose po 5 bodova za obnovu licence.

Pristup testovima apoteke članice, za svoje zaposlene, kao i individualni članovi, mogu obezbediti uplatom na žiro račun: 310-161232- 62

1) za apoteke iznosi - 2.000,00 RSD

  2) za individualnog diplomiranog farmaceuta/farmaceutskog tehničara iznosi 1.000,00 RSD.

Postanite član