I u 2020. godini, za svoje članice apoteke i individualne članove, SPAS je obezbedio dva online testa u prolećnom i jesenjem terminu. Testovi su akreditovani za diplomirane farmaceute i farmaceutske tehničare i nose po 5 bodova za obnovu licence.

U toku je izdavanje kodova za prolećni on line test “Hemsko gvožđe u terapiji sideropenijske anemije” za sve članice koje su prijavile učešće za ovaj termin.

Prijava na spas@spas.rs

Pristup testovima apoteke članice, za svoje zaposlene, kao i individualni članovi, mogu obezbediti uplatom na žiro račun: 310-161232- 62

1) za apoteke iznosi - 3.000,00 RSD

   za lanac apoteka formirana je sledeća skala:
     a) od 5 do 20 apoteka - 2.500,00 RSD
     b) preko 20 apoteka - 2.000,00 RSD

2) za individualnog diplomiranog farmaceuta/farmaceutskog tehničara iznosi 1.500,00 RSD.

Postanite član