Za svoje članice apoteke i individualne članove SPAS je obezbedio dva online testa u toku kalendarske godine. Pristup ovim akreditovanim online testovima apoteke članice, za svoje zaposlene, kao i individualni članovi, mogu obezbediti uplatom na žiro račun: 310-161232- 62

1) za apoteke iznosi - 3.000,00 RSD

   za lanac apoteka formirana je sledeća skala:
     a) od 5 do 20 apoteka - 2.500,00 RSD
     b) preko 20 apoteka - 2.000,00 RSD

2) za individualnog diplomiranog farmaceuta/farmaceutskog tehničara iznosi 1.500,00 RSD.

Novi test Crevna mikrobiota kod čoveka i značaj mikrobiote u nastanku i lečenju inflamatornih bolesti creva dostupan je od 1. novembra 2019. i  važi do 1. novembra 2020.
Akreditovan je za farmaceute i farmaceutske tehničare i nosi 5 bodova za obnovu licence. Test je u organizaciji Udruženja za razvoj medicinske edukacije "Medscape".

Postanite član