Kontakt

Adresa: Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd

Broj telefona 060 3440 803, 062 456 165

e-mail: spas@spas.rs i s.milivojevic@spas.rs

PIB Broj: 102762132

Matični broj: 17333356

Šifra delatnosti: 9412

Žiro račun: NLB Banka 310-161232-62