Postanite član

Postanite član popunjavanjem pristupnice, bez troškova članarine


Pristupnica za pravna lica

Član Udruženja privatnih apotekara SPAS može biti pravno lice koje obavlja apotekarsku ili srodnu delatnost.

Popunite pristupnicu online.


Pristupnica za individualna lica

Član Udruženja privatnih apotekara SPAS može biti individualno diplomirani farmaceut/farmaceutski tehničar, sa licencom Farmaceutske komore/Komore zdravstvenih radnika.

Popunite pristupnicu online.


Posebne pogodnosti

Za svoje članice apoteke i individualne članove SPAS je obezbedio dva online testa u toku kalendarske godine. Pristup ovim akreditovanim online testovima apoteke članice, za svoje zaposlene, kao i individualni članovi, mogu obezbediti uplatom na žiro račun: 310-161232- 62

  1) za apoteke iznosi - 2.000,00 RSD po apoteci


  2) za individualnog diplomiranog farmaceuta/farmaceutskog tehničara - 1.000,00 RSD.