Evropska Covid-19 platforma podataka

Evropska komisija je lansirala platformu European COVID-19 Data Platform  namenjenu brzom prikupljanju i deljenu podataka, u cilju borbe protiv pandemije corona virusa

Veliki broj naučnih podataka već je unet u ovu bazu. Na platformi su data i jasna uputstva kako i po kojim naučnim oblastima se može vršiti pregled objavljenih podataka, ali i na koji način se mogu dostaviti podaci o istraživanjima.