Udruženje privatnih apotekara SPAS organizuje dva puta godišnje, u prolećnom i jesenjem terminu, stručne sastanke za sve zainteresovane koleginice i kolege iz privatnog i državnog sektora, bez troškova kotizacije.

Digitalni partner

42. Stručni sastanak SPAS-a najavljujemo za petak 20. mart 2020. god. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 15h.

PRIJAVA

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Popunjavanjem prijave za stručne sastanke koje organizuje Udruženje apotekara SPAS, PRISTAJETE na korišćenje ovih podataka samo u svrhu organizacije Stručnih sastanaka i obaveštavanje o aktivnostima Udruženja.

Podaci se tretiraju kao strogo poverljivi. Pristup informacijama imaju samo zaposleni sekretar Udruženja i predsednik Upravnog Odbora. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, podaci ovde prikupljeni se nikada neće prosleđivati trećim licima u bilo koje svrhe.

U bilo kom trenutku možete tražiti dodatne informacije, uvid u Vaše lične podatke i obustavu obrade i brisanje Vaših ličnih podataka.