42. Stručni sastanak SPAS-a održaće se u petak 20. marta 2020. u Opera&Theatre Madlenijanum, ulica Glavna 32, Zemun,od 15h.

Za sve kolege i koleginice, farmaceute i farmaceutske tehničare, bez obzira da li su članovi, Udruženje je obezbedilo online vaučer od 5 bodova uz dva akreditovana predavanja sa po dva boda. Prisustvom našem skupu od 15h, možete obezbediti ukupno 9 bodova za obnovu licence.
 

PRIJAVA

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Popunjavanjem prijave za stručne sastanke koje organizuje Udruženje apotekara SPAS, PRISTAJETE na korišćenje ovih podataka samo u svrhu organizacije Stručnih sastanaka i obaveštavanje o aktivnostima Udruženja.

Podaci se tretiraju kao strogo poverljivi. Pristup informacijama imaju samo zaposleni sekretar Udruženja i predsednik Upravnog Odbora. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, podaci ovde prikupljeni se nikada neće prosleđivati trećim licima u bilo koje svrhe.

U bilo kom trenutku možete tražiti dodatne informacije, uvid u Vaše lične podatke i obustavu obrade i brisanje Vaših ličnih podataka.