UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

Farmaceutska grupa Evropske unije (PGEU)

Objavila je svoje ciljeve u vezi sa farmaceutskom profesijom u dokumentu pod nazivom „Farmacija 2030: Ciljevi  apotekarstva u Evropi“.

Pročitaj više...

Prolećno druženje i edukacija na Farmaceutskom fakultetu

40. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS održan je u petak, 29. marta u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pročitaj više...

Simpozijum lekara i farmaceuta sa međunarodnim učešćem na temu „Upotreba kanabinoida - aktuelna saznanja i izazovi“ održati 18. aprila 2019. u amfiteatru Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

 

Pročitaj više...

Izdato saopštenje za javnost: Zakonom definisati geografsko-demografske kriterijume za otvaranje apoteka

Beograd, 12. mart 2019. - Predstavnici više od 1500 zdravstvenih ustanova apoteka u privatnom i državnom vlasništvu i apoteka privatnih praksi okupljenih u nekoliko udruženja, uz podršku Farmaceutskog fakulteta Srbije i Saveza farmaceutskih udruženja Srbije apeluju na Vladu i Skupštinu Srbije da prilikom usvajanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvrste izostavljenu odredbu o demografsko-geografskim kriterijumima za otvaranje apoteka,  jer  je u suprotnom njihov opstanak i kvalitet zdravstvene zaštite doveden u pitanje.

Pročitaj više...

Održana panel–diskusija “Primena Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova”

U prisustvu 70 gostiju, predstavnika apoteka, institucija i udruženja kao i profesora Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana je panel – diskusija u organizaciji Udruženja privatnih apotekara SPAS., u ponedeljak, 18. februara, u amfitetatru A4, Farmaceutskog fakulteta.

Pročitaj više...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 5 od 31.01.2019. godine. 

Pročitaj više...

Otvoreno pismo PGEU povodom izbora za Evropski parlament 2019. god.

Novi mandat Evropskog parlamenta pružiće jedinstvenu priliku za članovima Evropskog parlamenta da odrede tok aktivnosti EU u vezi sa zdravstvenim pitanjima. 2019. godina će biti ključna godina za institucije EU da odluče da li će održati zdravstvenu politiku u programu EU.

Pročitaj više...

Novosti iz RFZO – Zaključivanje ugovora sa privatnim apotekama za 2019. Godinu

Objavljen Javni poziv za zaključivanje ugovora sa apotekama van Plana mreže, za lekove sa Liste lekova i određene vrste pomagala koja se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pročitaj više...

Održan drugi deo edukacije na temu „U susret novim propisima za kozmetičke proizvode - prepreke i izazovi“, 26. decembar 2018. godine, Privredna komora Srbije

Pročitaj više...

PGEU PODRŽAVA PREPORUKU SAVETA EU O VAKCINACIJI

Savet Evropske unije usvojio je 7. decembra Preporuku o jačanju saradnje svih subjekata zdravstvene zaštite u borbi protiv bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom. Farmaceutska grupa Evropske unije (PGEU) podržava Preporuku Saveta kao osnovu za unapređenje dostupnosti vakcinacije i podsticanje stanovništva da se redovno vakcinišu.

Pročitaj više...

FАRMАCEUTSKА KOMORА SRBIJE- PITANJA ČLANOVA I ODGOVORI MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Fаrmаceutskа komorа Srbije- pitanja članova i odgovori Ministarstva zdravlja.

Pročitaj više...

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANjA I PROPISIVANjA LEKOVA (Sl. glasnik RS br. 74/18 , 87/18)

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 87/18  koje su u primeni od 13/11/2018 (izmene u čl.: 2 , 9 , 10 , 14 , 18 , 25 , 29 , 35 , 37 );- izuzev pojedinih odredbi!

Pročitaj više...

PRISTUPANJE AKREDITOVANIM ON-LINE TESTOVIMA

Od 8. novembra 2018. godine članovima Udruženja SPAS omogućen je pristup drugom on-line testu pod nazivom „ Fitoterapija infekcija gornjih disajnih puteva.“

Pročitaj više

39. STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA APOTEKARA SPAS

U petak, 21. septembra 2018. u Beogradu održan je 39. Stručni sastanak Udruženja privatnih apotekara SPAS na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, amfiteatar A1. Istog dana održan je Okrugli sto sa temom „Budućnost apotekarske delatnosti“ u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta sa međunarodnim učesnicima.

Pročitaj više

GODIŠNJI SIMPOZIJUM I GENERALNA SKUPŠTINA PGEU KOJI JE ODRŽAN U MARBELLI, ŠPANIJA OD 18.-21. JUNA 2018. GODINE

Pročitaj više