Nacionalni simpozijum povodom obeležavanja 80 godina studija farmacije u Srbiji

Povodom obeležavanja 80 godina studija farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 19. oktobra 2019. godine održan je Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom:
"Farmaceutski proizvodi i usluge: kompetencije zasnovane na dokazima i inovaciji znanja"
Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 5 bodova za učesnike (Odluka br. 153-02-1413/2019-01, od 20. maja 2019.).
U okviru simpozijuma održano je plenarno predavanje o savremenim uslugama koje pružaju farmaceuti u svetu danas. U tri sesije simpozijuma učesnicima su predstavljeni regulativne smernice, svi aspekti efikasnosti, prioriteti bezbednosti kao i potrebne kompetencije u oblastima lekova, dijetetskih suplemenata i kozmetike koje imaju farmaceuti. Posebno je predstavljena i budućnost farmaceutske struke iz ugla personalizovane medicine.