Novi broj Apotekarskog Glasnika: Srećan dan apotekarstva u Srbiji

Drage koleginice i kolege,

Pred vama je novo, 14. izdanje Apotekarskog Glasnika, stručnog glasila Udruženja privatnih apotekara SPAS.
U njemu donosimo nastavak prikaza ciljeva razvoja farmacije koje je uspostavila Međunarodna asocijacija farmaceuta (FIP) u okviru velike globalne inicijative te smo u ovom broju sažeto prikazali preostalih deset ciljeva. Dokument upravo svedoči o neophodnosti transformacije realnosti u skorijoj budućnosti i pruža i strateški plan o tome kako bi trebalo odgovoriti na izazove koje će zahtevati te promene.

Mnogi su, sigurna sam, i bez saznanja o ovoj FIP-ovoj inicijativi svesni promena, u najmanju ruku onih koje primećuju u ponašanju i u odnosu sa svojim kolegama, a pre svega sa svojim pacijentima.
Dodatno, menjaju se i aktivnosti i opisi poslova koje jedan receptarijus u oficini treba ili mora da obavi u toku svog radnog dana. U nekim apotekama farmaceut radi sam, što može da utiče na osećaj profesionalne izolacije, da podstiče kliničku inertnost i da razvija moralnu pasivnost.

Farmaceuti sa kojima sam u brojnim prilikama razgovarala na ovu temu, uvek su to stanje opisivali kao osećaj rada nalik onome „na pustom ostrvu”. Regulatorni zahtevi u pogledu kadra za obavljanje apotekarske delatnosti u tom smislu su jasni, ali se često zaboravlja da zakonodavac propisuje minimalne uslove, pa tako i one u pogledu kadra, što znači da obim posla može zahtevati i više od propisanog minimuma. Svakako da je za neke unapređene usluge koje se pružaju pacijentima, a i za nove usluge koje se uvode ili koje težimo da uvedemo u praksu, neophodno da postoji veći broj farmaceuta u jednoj smeni.

Za transformaciju i inovacije u praksi očekuje se i pomoć farmaceutskih nauka, a pre svega istraživanja iz prakse. Međutim, promenu moramo prvo da „doživimo u sebi” ̶ moramo kao struka da pomognemo sami sebi.

Drage koleginice i kolege apotekari, srećan vam Dan apotekarstva u Srbiji !

Prof. dr Dušanka Krajnović, glavna i odgovorna urednica
Pročitajte ceo broj