Poziv na besplatan EDQM WEBINAR: Rezolucija Saveta Evrope o farm. zdravstvenoj zaštiti

EDQM WEBINAR o Rezoluciji CM / Res (2020) 3 o primeni farmaceutske zdravstvene zaštite održaće se 26. novembra 2020. od 15h – 16h.
Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je 11. marta 2020. novu Rezoluciju CM / Res (2020) 3 o primeni farmaceutske zdravstvene zaštite. Ova rezolucija definiše okvir za promociju i primenu novog koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite u nacionalnim zdravstvenim sistemima.
Ovaj vebinar će objasniti pozadinu rezolucije i kako se ona može implementirati u okviru praktične primere u svakodnevnoj praksi na nacionalnom nivou.
Registracija