Poziv upis na specijalističke studije iz Farmaceutske zdravstvene zaštite

Poziv upis na specijalističke studije iz Farmaceutske zdravstvene zaštite

U toku je upis na specijalističke studije iz Farmaceutske zdravstvene zaštite na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Studijski program - Farmaceutska zdravstvena zaštita, Naučno polje - Medicinske nauke, Naučna oblast - Farmaceutske nauke, diploma/titula - SPECIJALISTA FARMACIJE, Nivo studija - specijalističke akademske studije, Broj ESPB bodova – 90.

Mesto gde se izvodi studijski program - Beograd, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

Informacije o sudijskom programu

Predaja dokumenata je do 5. novembra 2020.

Detalji Konkursa

Cena školarine za 18 meseci se plaća u pet jednaki mesečnih rata po 36.000 dinara.