RFZO nastavlja rad sa strankama

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 65/20) od 6.5.2020. godine ukinuto je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.
Ukidanjem vanrednog stanja prestaje i obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta.
Na području filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje organizovan je rad sa strankama putem neposrednog kontakta, uz poštovanje preporučenih higijensko-epidemioloških mera.
Izvor: www.rfzo.rs