Seminar “Principi online poslovanja u farmaciji - regulatorni i tržišni aspekti”

Seminar “Principi online poslovanja u farmaciji - regulatorni i tržišni aspekti”, u organizaciji Udruženja privatnih apotekara SPAS održan je u četvrtak, 25. juna 2020. od 16 do 19h, u sali za konferencije hotela “88 rooms”, Takovska 49, Beograd, u saradnji sa Centrom za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Regulatorni okvir on line poslovanja apoteke u EU i Republici Srbiji, predstavila je prof. dr Dušanka Krajnović
a kroz prezentaciju Telefarmacija - predstavljanje projekata u svetu, prof. dr Valentine Marinković, slušaoci su upoznati sa novitetima iz našeg okruženja i svetskih trendova.
Platformu MyPharmaSpace – podrška farmaceutskoj zajednici, ispred kompanije Salveo, predstavila je mag. farm Anđelka Dančetović
Nakon kratke kafe pauze, koju je za učesnike obezbedila kompanija BioTeo Centar d.o.o.

Procenu kvaliteta zdravstvenih internet stranica prema Health on line kriterijumima predstavila je prof. dr Ivana Tadić
ASW Integrated Solutions predstavila je svoja Rešenja za apoteke - online shop

Seminar je imao za cilj da kolegama i koleginicama iz prakse predstavi zakonske okvire online poslovanja i pružanja zdravstvene usluge na online servisima kao i da ponudi nova rešenja koja bi trebalo inkorporirati u zakonske okvire a koji mogu značajno doprineti online uslugama u apotekarstvu u Srbiji. Prisustvovalo je 40 predstavnika apoteka i farmaceutskih kuća.