U Srbiji zabrana korišćenja bisfenola A od jula 2020.

Zabrana korišćenja hemikalije bisfenol A u termalnom papiru u EU je stupila na snagu od 1. januara ove godine. U Srbiji će ova zabrana početi da se primenjuje od 30. jula. Istraživanje organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije "ALHem"  pokazalo je da je koncentracija bisfenola A u fiskalnim računima bila i do 40 puta veća od dozvoljene i kretala se od 0,62 do 0,91 odsto, a dozvoljeno je da ga bude 0,02 procenta.

Dokazano da je materija toksična i preko kontakta sa kožom može dospeti u organizam i uzrokovati smetnje u razvoju ploda i poremetiti rad hormonskog sistema i uticati na metabličke procese. Može izazvati respiratorne probleme i probleme s kožom.

Najviše su joj izloženi zaposleni, koji su tokom celog radnog vremena u kontaktu sa fiskalnim računima. Osim u fiskalnim računima, ima je i u ostalim vrstama termalnog papira, poput slipova sa bankomata ili drugim potvrdama o plaćanju, zatim papirićima sa brojevima u bankama i poštama za čekanje u redu, fiskalnim rolnama u veleprodaji...

Izvor: rts.rs