Uklonjeni rafovi sa vidnom oznakom „Kućna APOTEKA“

Uklonjeni rafovi sa vidnom oznakom „Kućna APOTEKA“

Povodom molbe za hitnim inspekcijskim nadzorom, koju je Udruženje privatnih apotekara SPAS, uputilo, 22. Septembra 2020. Sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja, vezano za naše saznanje da se u prodajnim objektima lanca marketa MAXI i Tempo: MAXI Supermarket, Luja Adamiča 2, 11070 Beograd (Novi Beograd) i Tempo, Viline vode bb, 11000 Beograd (Palilula)

nalazi raf sa vidnom oznakom „Kućna APOTEKA“, čije reklamiranje kao takvo je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS”, br. 25/2019), i to: članu 53., 221., 224. i 225. dobili smo dopis u kome je naznačeno sledeće:

  1. U objektu Tempo, Viline vode bb, 11000 Beograd (Palilula), zatečen je raf za oznakom Kućna apoteka. Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, inspektor je, u skladu sa svojim ovlašćenjima rešenjem zabranio oglašavanje zdravstvenih usluga, označavanjem dela prostora rečju “apoteka” I naloženo je uklanjanje navedene nepravilnosti odmah. Preduzeće” Delhaize Serbia” je potom obavestilo Ministarstvo zdravlja da su bez odlaganja postupili po nalogu inspektora I da je odmah uklonjen sporni natpis.
  2. U prodajnom objektu Maxi Novi Beograd, nije zatečena oznaka “Kućna apoteka” a inspektoru je dato obaveštenje da je takva oznaka postojala ali da je iz Uprave dostavljeno obaveštenje da se odmah ukloni po čemu je i postupljeno.

Dokument  http://www.spas.rs/data/docs/dopis_ministarstva_zdravlja.pdf